Kokurs ofert

C-LON Integracja Systemów Informacyjnych ogłasza konkurs ofert na wykonanie usługi badawczej dotyczącej zaprojektowania systemu MES nowej generacji


Więcej...

Dodano: 2015-12-16 09:27:02


Systemy SCADA

System SCADA dla młynów jest systemem obecnie niezbędnym dla każdego młyna gdyż jest niezwykle pomocny od samego początku procesu produkcyjnego, aż po produkt końcowy. Możliwy jest nadzór nad całym procesem produkcyjnym, na każdym jego etapie, a razie jakiejkolwiek awarii urządzeń, system powiadamia nas o problemie i niezwłocznie można go szybko usunąć bez strat produkcyjnych. System SCADA pozwala wprowadzić duże oszczędności wynikające z dużego zmniejszenia zużycia wszystkich mediów potrzebnych do procesu produkcyjnego, a także system gwarantuje maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów, dzięki czemu pozbędą się Państwo nadmiernych zapasów.

Dodano: 2013-03-19 15:32:17


a
k
t
u
a
l
n
o
ś
c
i

c
z
a
t

2 6 5 3 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18

podpis

hasło

firma

stanowisko

dział

mail

z
a
ł
ó
ż

k
o
n
t
o


C-LON Integracja Systemów Informacyjnych ogłasza konkurs ofert

      Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczej dotyczącej zaprojektowania systemu MES nowej generacji z elementami rozproszonej inteligencji.Zamówienie jest planowane w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw doprowadzenia działalności B R I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.W razie jakich pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Dane kontaktowe można znaleźć w zapytaniu ofertowym.
info@c-lon.com.pl

48 62 735 85 19

C-lon załacznik nr 1 formularz oferty
C-LON załacznik nr 2 oświadczenie o dostępie do zaplecza technicznego
C-LON załacznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
C-LON Zapytanie ofertowe

podpis

temat

wiadomość

mailWIELKOŚĆ
FIRMY

KORPORACJA

ŚREDNIA

MAŁA

BRANŻA
PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ

PRODUKCJA

MŁYNY

PASZE

PALARNIA

STANOWISKO
W FIRMIE

PREZES

DYREKTOR

KIEROWNIK

PRACOWNIK

OBSZAR
ZAINTERESOWAŃ

APS

MES

SCADA

STOPIEŃ
DECYZYJNOŚCI

DUŻY

MAŁY

DOSTĘPNE
ARTYKUŁY

NOWY
UŻYTKOWNIK